Sağlık

Almanya dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. En yeni terapilerin ve tıbbi ekipmanların kullanımı, olağanüstü yüksek bir bakım seviyesini garanti etmeye yardımcı olur.

Almanya dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. En yeni terapilerin ve tıbbi ekipmanların kullanımı, olağanüstü yüksek bir bakım seviyesini garanti etmeye yardımcı olur. Dijitalleşmenin artması, X-ışını görüntüleri ve tıbbi raporlar daha hızlı elde edilebildiğinden tıbbi bakım için yeni olasılıklar açmaktadır. Ve dijitalleşme daha da hızlı büyüyecek, maliyetleri düşürecek ve sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeler getirecek. Yoğun bir klinik ve doktor cerrahisi ağı, hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetleri hızla almasını sağlar. Aynı zamanda, Alman nüfusu tarafından hekimler büyük saygı görmektedir. Anketlerde tıp mesleği sürekli olarak Almanya'da en çok saygı görenlerden biridir ve bunu hemşirelik mesleği takip etmektdir.


Almanya'da tıp mezunları için ortalama başlangıç maaşı, diğer tüm çalışma alanlarından daha yüksektir ve şu anda yılda yaklaşık 52.000 € 'dur. Ortalama olarak, Almanya'da tıp mezunları diğer akademik disiplinlerden mezun olanlardan daha yüksek baslangıç maaşına sahiptir.


Alman hastaneleri uzun yıllardır doktor sıkıntısıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Almanya genelinde binlerce ek hekim ve hemşireye ihtiyaç vardır. Bu talep önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek, özellikle demografik yapi göz önünde bulundurulduğunda çok sayıda doktorun yakın zamanda emekliye ayrılacak olması ihtiyacın daha da artacağının göstergesi olmakta.


Almanya geniş kapsamlı demografik değişime uğramaktadır. İnsanlar daha uzun yaşam sürdükçe ve toplumumuzdaki yaşlıların oranı arttıkça, yatarak ve ayakta tedavi hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaneler, bakım evleri ve diğer bakım sağlayıcıları kalifiye hemşirelerin işe alımını ve bakımını daha da zorlaştırmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetleri ve sağlık personeli alımı bu nedenle Almanya için önemli bir sorundur.


Hemşireler ve geriatrik hemşireler, hastanelerde, bakım evlerinde veya hasta evlerinde hastaları izlemek, tavsiye vermek ve onlara bakmaktan sorumludur. Uzmanlıklarına ve niteliklerine bağlı olarak, bazı hemşirelik uzmanları bakım prosedürlerini belgelemek ve değerlendirmek, doktorların emirlerini takip etmek ve doktorlara çalışmalarında yardımcı olmakla da suçlanabilir. Hastaların aileleriyle konuşmak, hemşirelik mesleğinin çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Demografik değişim ışığında, yetenekli geriatrik hemşirelere olan talep hızla artmaktadır. 2050 yılına kadar, iki katından fazla insanın bakıma muhtaç olması bekleniyor. Bu, yeterli sayıda kalifiye hemşirenin Almanya icin önemli bir sorun oldugunu gözler önüne sermekte bu sorunun üstesinden gelebilmek için bir dizi farklı strateji geliştirilmiştir.

Yabancı tıbbi eğitim
Nisan 2012 itibariyle, tıp eğitiminizi yabancı bir ülkede tamamladıysanız, eğitiminizin bir AB veya AB üyesi olmayan bir ülkede alinmis olmasina bakılmaksızın Almanya'da bir tıbbi lisans almaya hak kazanırsınız.Egitiminiz Alman tıp eğitimine eşdeğerdir. Daha fazla ayrıntıyı www.anerkennung-in-deutschland.de adresinde bulabilirsiniz.